Giới thiệu chung

- Viện Sinh học Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập


năm 1999 theo Quyết định số 969/QĐ-BGD-TCCB ngày 13/03/1999 của Bộ

 

Giáo dục và Đào tạo.


-  Giấy đăng ký hoạt động số khoa học công nghệ: A-529 do Bộ KH-CN

 

cấp ngày 22 tháng 6 năm 2006.

Tên tiếng Việt: Viện Sinh học Nông nghiệp


Tên tiếng Anh:  Institute of Agrobiology


Tên viết tắt: IAB


Văn phòng : Tầng III nhà B Học 


viện Nông nghiệp Việt Nam


Điện thoại : 04.62618407


Fax : 84-04-62618409


Email: vshnn@vnua.edu.vn


Mã số thuế: 0101619572-001


Tài khoản ngân hàng: 3120211360006W36


Tài khoản kho bạc: 3711. Mã


QHNS:9039273

Chức năng

 • Nghiên cứu khoa học


 • Sản xuất thử nghiệm


 • Dịch vụ KH&CN

Nhiệm vụ

 • Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng.


 • Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng.


 • Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng,


   đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp


 • Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu,


   đào tạo và sản xuất.

Nhân sự

Đội ngũ cán bộ của Viện gồm 34 người, trong đó có:


Phân loại Số người
Số cán bộ là Giáo sư, Phó Giáo sư 03
Số cán bộ là Tiến sĩ 04
Số cán bộ là Nghiên cứu sinh 02
Số cán bộ là Thạc sĩ 08
Số cán bộ là học viên Cao học 02
Số cán bộ là Cử nhân, Kỹ sư 06
Số cán bộ là nhân viên kỹ thuật 03
Số khác 01

Cơ sở vật chất

- Hệ thống phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật


- Bộ phận nghiên cứu sinh học phân tử và chuyển gen


- Bộ phận phân tích các chỉ tiêu sinh lý; sinh hóa cây trồng


- Hệ thống đánh giá bệnh virus bằng kỹ thuật ELISA; PCR


- Hệ thống nhà lưới cách ly phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất


giống gốc sạch bệnh


- Hệ thống sản xuất cây  và củ giống bằng kỹ thuật khí canh


- Hệ thống nhà trồng hoa lan và điều khiển ra hoa


- Hệ thống kho lạnh phục vụ bảo quản giống và nông sản


- Hệ thống thiết bị kiểm tra, phân tích hàm lượng NO3, các kim loại nặng, …